Aluehallintovirasto on 4.1.2022 antamassaan määräyksessä edellyttänyt seuralta toimenpiteitä lasten ja nuorten harrastustoiminnan

jatkamisen osalta. Yleisohjeistuksena ajalle 5.1.-31.1.2022 koskien kaikkea SSU:n alla tapahtuvaa lasten- ja nuorten toimintaa:

 • SSU:n toiminta jatkuu edelleen harjoitusten ja kilpailujen osalta.
 • Kaikkiin tapahtumiin osallistutaan vain täysin terveenä ja oireettomana!
 • Harrastustilassa tapahtuvaa tarpeetonta oleskelua tulee välttää.
 • Harjoituksissa vanhemmat tai muut saattajat jäävät tilan ulkopuolelle.
 • Mikäli huoltajan on välttämätöntä tulla samaan sisätilaan tapahtuman aikana
  tulee henkilön välttää tarpeettomia kontakteja muihin paikallaolijoihin ja noudattaa kyseisen tilan
  hygienia- ja terveysturvallisuusohjeita.
 • Kasvomaskin käyttöä suositellaan harrastustiloissa oleskeleville yli 12-vuotiaille henkilöille pois lukien urheilijat.
 • Kasvomaskin käyttöä suositellaan harrastustiloissa harjoitteleville yli 12- vuotiaille urheilijoille, jos harjoitustilanne mahdollistaa maskin käytön
 • Käsidesin käyttöä suositellaan ennen harrastustilaan siirtymistä ja sieltä lähdettäessä.
 • SSU harjoitusryhmiä pyydetään huomioimaan alku- ja loppuverryttelyissään, että kontaktit muiden ryhmien kanssa jäisivät minimiin. Suosittelemme harjoituksen lopettamista 5min ennen määräaikaa niin, että ryhmä ehtii poistua tilasta ennen seuraavan tuloa. 

AVI määräyksen mukaisesti toimijan pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, millä toimilla se estää osallistujien välisen lähikontaktin aiheuttamaa tartuntariskiä. SSU laatii to 6.1.2022 aikana toiminnassaan käyttämiä tiloja koskevat terveysturvallisuussuunnitelmat ja julkaisee ne seuran nettisivuilla ja myClub:ssa.

 

SSU Hallitus